Mediabeleving

Uit het rapport ‘Mediabeleving opnieuw bekeken’ van TNS NIPO en Veldkamp over het Mediabelevingsonderzoek 2004 blijkt dat de Huis-aan-Huisbladen net als in 1998 veruit het hoogst scoren op de nuttige informatiefactor en huis-aan-huisbladreclame niet als irritant wordt ervaren. Het zal dan ook niet verbazen dat Huis-aan-Huisbladreclame volgens het Mediabelevingsonderzoek het meest enthousiast maakt van alle reclamesoorten. Verder blijkt dat Huis-aan-Huisbladreclame niet alleen op informatie-items goed scoort, maar ook op onder andere praktische bruikbaarheid en identificatie.